Уважаеми пациенти,

От 4 май възстановяваме приема на пациенти. Ще работим при засилени мерки за безопасност, съобразявайки се със ситуацията в момента. Разработили сме специален протокол на работа, за да може максимално да намалим риска за здравето на пациентите ни и на нашия екип.

  • Предварителен скрининг по телефона
  • Бърз тест за Covid 19 на място в клиниката
  • Попълване на декларация във връзка с Covid 19
  • Измерване на телесната температура непосредствено преди започване на манипулация
  • Контролиран достъп без струпване на хора в чакалнята
  • Нов протокол за дезинфекция и стерилизация
  • Система за екстраорална аспирация на аерозоли
  • Специално облекло