Условия на ползване

Ограничение за лична и некомерсиална употреба

Този уеб-сайт е създаден за Ваша лична и некомерсиална употреба. Съдържанието и информацията в него са собственост на dr-gais.com. Името на компанията, търговска марка и съдържанието на уеб страниците на dr-gais.com са защитени с авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени.

Главното условие да използвате този уеб-сайт е да не използвате съдържанието му за каквито и да били комерсиални или не-лични цели (преки или косвени). При тези условия Вие се съгласявате да не изменяте, разпространявате, публикувате, лицензирате, продавате или препродавате каквато и да била информация, продукт или услуга, произлезли от този уеб-сайт без писменото съгласие на dr-gais.com.

Също така, независимо дали имате или нямате комерсиална цел, се съгласявате да не:

  • копирате информация от този уеб-сайт използвайки автоматична или ръчна обработка за каквито и да било цели без писменото съгласие на dr-gais.com;
  • използвате средства за ограничаване или предотвратяване достъпа до този уеб-сайт;

Освобождаване от отговорност

dr-gais.com в никакъв случай не отговаря за каквито и да било директни, наказателни, случайни, специални или вторични вреди свързани с употребата на този уеб-сайт.

Поради това, че някои страни или юрисдикции не позволяват освобождаването от ограничението на отговорност за вторични или случайни вреди, написаното по-горе може да не се отнася за Вас.

Връзки със сайтове на трети страни

Този сайт може да съдържа линкове към други интернет страници, които са собственост и се поддържат от трета страна.

dr-gais.com не носи отговорност за съдържанието, разпространено, чрез който и да е подобен сайт.