За своята богата професионална дейност като лекар – стоматолог и мениджър-иноватор, който прилага най-добрите европейски и световни практики, д-р Гайс е награден с редица престижни световни отличия.
През 2011-та д-р Гайс бе избран между представителите на 116 държави да получи световна награда за качество и професионализъм International Arch of Europe, присъдена от една от най-известните организации в света – B.I.D. Избран е чрез анонимно проучване на организацията за изключителен принос в своята област.

При оценката се прилагaт критериите, заложени в принципа Total Quality Management:

 • Удовлетворение на клиента
 • Стратегии за комуникация
 • Сравнителен анализ
 • Бизнес ефект
 • Лидерство
 • Планиране
 • Човешки ресурси
 • Продължаващо обучение и практика
 • Продуктови процеси
 • Финансов резултат
 • Информираност и анализ

Церемонията бе излъчена на няколко езика от различни световни медии. На първа страница на официалния бюлетин на B.I.D. за Конвенцията за международни стандарти за качество, Франкфурт 2011 е написано: “Тази награда е не само лично признание за д-р Гайс, но и показва успеха на България пред света на бизнеса“.