Ортодонтия

графика

Ортодонтия

Ортодонтията е специалност от денталната медицина, която се занимава с диагностиката, профилактиката и лечението на зъбно-челюстните отклонения, неправилно подредените зъби и неправилните съотношения на зъбните дъги и челюстите.

Неправилно разположените зъби и проблемите в захапката затрудняват поддържането на устната хигиена, венците се възпаляват, появяват се кариеси.

Препоръчително е първият преглед при ортодонт на всяко едно дете да е преди 7 годишна възраст. Много ортодонтски проблеми могат да се третират по-рано и много по-лесно като се използва естествения процес на растежа. Това позволява коригирането на проблеми, които биха били много по-сложно решими след завършване растежът на лицето.

Възрастните хора също са идеални кандидати за ортодонтско лечение. Биологичният процес на местенето на зъби не се променя от дете до възрастен. Ако винаги сте искали по-красива усмивка, или ако имате проблеми със захапката си, които влияят на здравето ви, ортодонтското лечение е добър избор.

Ортодонтското лечение често е свързано единствено с правилното подреждане на зъбите, но може и да контролира и модифицира растежа на лицевите кости(горна и долна челюст). В този случай ортодонтията е по-правилно да се нарича ‘’зъбно-челюстна ортопедия’’, тъй като не е фокусирана само върху зъбите, но и върху цялата лицева хармония.

Ортодонтското лечение може да се прави със снемаеми (пластмасови или прозрачни шини) и фиксирани апарати (брекети).

Снемаемите апарати се използват най-вече (но не само) в смесено съзъбие, за подреждане на зъбите в отделните челюсти, както и за корекция на междучелюстните взаимоотношения и захапка. Изработени са от пластмаса, могат да бъдат в различни цветове според желанието на пациента. Лесни са за носене и почистване и позволяват поддържането на добра орална хигиена.

Жена си слага брекети на зъбите

Прозрачните снемаеми шини не се забелязват и това ги прави предпочитани от пациентите. Лечението с алайнери е най-новото и естетично решение в ортодонтията за изправяне на зъбите. Използва се 3-D компютърна технология, чрез която виртуално се преместват неправилно подредените зъби и се проследява цялото лечение от началото до края.

По този план се изготвят серия от прозрачни шини (алайнери), които са уникални за всеки отделен случай. Всяка шина се носи за 2 или 3 седмици и след това се поставя следващата. Така постепенно зъбите се предвижват до своята крайна позиция. Времето на лечение е сравнимо с това на традиционните брекети.

То варира в зависимост от конкретния случай, но в повечето случаи желаният резултат е на лице за по- малко от година. Алайнерите са снемаеми, което улеснява храненето и поддържането на личната орална хигиена.

Фиксираните апарати в ортодонтията са брекетите.Те се използват за лечение на много ортодонтски проблеми и имат редица преимущества в сравнение със снемаемите ортодонтски апарати.Лечението с тях,в зависимост от вида и степента на разместване на зъбите, може да продължи между 1,5 и 3 години.Поставянето на брекетите е бърза,но деликатна,финна и доста специализирана дентална манипулация,която изисква предварителен анализ по модели (отляти като копие на зъбите в устата), рентгенови снимки (ортопантомография и телерентгенография) и избор на подходяща система брекети за всеки конкретен случай.Самото поставяне на брекети е финална фаза от вече плануваното лечение.

Преди започване на ортодонтско лечение трябва се направи тотална санация на устната кухина (лечение на кариеси, възпаление на венците и премахване на всякакви фактори, които компрометират оралното здраве и ортодонтското лечение).Всички пациенти (без значение на какво лечение се подлагат), са инструктирани и обучени да спазват стриктна орална хигиена с подходящи за тази цел четки и други средства. Задължения на пациента по време на лечение е да спазва инструкциите за орална хигиена, както и сроковете за поддържаща терапия на венците,което включва професионално почистване и преглед преди всяко посещение при ортодонта. Задължително изискване след приключване на ортодонтското лечение е поставяне на апарати за задържане на резултата и периодични контролни прегледи. За стандартно проведено ортодонтско лечение на пародонтално здрави пациенти, този период продължава от 2 до 4 години. Използваме различни видове пасивни, снемаеми или фиксирани апарати. Такива са: Фиксирани ретайнери, най-често при долни фронтални зъби. Те са невидими, защото се изработват от вътрешната страна на зъбите и позволяват поддържане на добра устна хигиена. Вакуумни ретайнери – представляват прозрачни, тънки плаки, които се поставят върху зъбите. Те са снемаеми, в началото се изисква да се носят до 20 часа на денонощието, а впоследствие само през нощта. Снемаеми пасивни ортодонтски апарати, които се носят предимно през нощта.

Запази час за онлайн консултация

Естетичната стоматология е сферата, в която специалистите от дентален център Dr. Gais постигат най-впечатляващи резултати, създавайки съвършени и здрави усмивки на своите пациенти.

Може да разгледате и другите ни дентални услуги като Оклузия и Детска стоматология, които клиниката предлага също.

Доверете се на високия професионализъм и иновативните методи и технологии, които предлагаме!