Оклузия

графика

Оклузия

Красивата усмивка не представлява само идеално подредени бели зъби с форма и големина, отговарящи на златните принципи в денталната естетика. В дизайна на усмивката зъбите се разглеждат и като част от дъвкателната система.

Тя включва състоянието на двете долночелюстни стави, дъвкателните мускули, проприорецепторите и меките тъкани около зъбите. Ето защо за нас е важно новите ви зъби освен да изглеждат красиво, също така и да функционират добре.

Това означава, че когато извършвате дъвкателни движение Вие усещате зъбите си комфортни, без напрежение в дъвкателните мускули, без чувствителност и болка в долночелюстните стави, без пренатоварване на един или група зъби. Всички тези условия са от изключителна важност за постигането на една балансирана и правилно функционираща оклузия.

различни обратни захапки показани схематично

Оклузията – това е начина, по който горните и долните зъби осъществяват контакт помежду си, с други думи – това е вашата захапка. Едно от нещата, които взимаме под изключително внимание при първичния преглед на всеки пациент, е именно оклузията му. Ние анализираме информацията, която получаваме при изследване на статичната и функционална оклузия и търсим онези белези и симптоми, които потвърждават наличието на оклузален проблем. Всяко едно зъбно възстановяване независимо от вида и материала му, ако е с неправилни контактни точки спрямо зъбите от противоположната челюст, ако е с неправилна анатомия и височина, предизвиква нарушения в оклузалния баланс. Това води до нарушен комфорт на пациента, повишена чувствителност в зъбите или някой от следните симптоми:

  • Изтриване на зъбите
  • Поява на пукнатина в зъба или зъбна фрактура
  • Подвижни зъби
  • Промяна в положението на единични зъби-отчупване на зъбна реставрация(отчупване на пломба или фрагмент от керамично възстановяване)
  • Рецесия на венците (отдръпване на венците и оголване на корена)
  • Загуба на зъбна тъкан в шиечната област вследствие на оклузално претоварване (зъбни абфракции)
  • Болезнена, скована мускулатура в областта на челюстите
  • Главоболие,болки в областта на врата и раменете
  • Промяна в долночелюстните стави – пукане, щракане, болка

Друга причина за нарушена оклузия са неправилно подредени зъби, което включва несъответствие на зъбите от двете челюсти или несъответствие между двете челюсти. Когато е налице ротация а единични зъби и тя е вследствие на ортодонтска аномалия,такава ротация е причина за нарушение в оклузията. Същевременно проблеми в оклузията водят до пренатоварване на един или група зъби, които в последствие променят разположението си и се ротират, за да избегнат прекомерно дъввкателно натоварване.

В зависимост от тежестта и причините за оклузалните смущения лечението може да се ограничи или до подмяна на възстановяванията на един или няколко зъба или до цялостна рехабилитация, включваща всички зъби. Провеждане на ортодонтско лечение самостоятелно или в комбинация с протетично лечение представлява също вариант за лечение на оклузалните проблеми.

За нас е от изключително значение всяка една намеса върху зъбите, свързана със захапката, било то поставянето на обтурация, коронка или мост, да е изпълнена спрямо принципите на оклузията, защото оклузията е важна за цялостното здраве на пациента.

Запази час за онлайн консултация

Естетичната стоматология е сферата, в която специалистите от дентален център Dr. Gais постигат най-впечатляващи резултати, създавайки съвършени и здрави усмивки на своите пациенти.

Може да разгледате и другите ни дентални услуги като Детска стоматология и Ендодонтия и Кариесология,  които клиниката предлага също.

Доверете се на високия професионализъм и иновативните методи и технологии, които предлагаме!