Екип

Опитът ни показва, че мултидисциплинарният подход при денталното лечение дава най-добри резултати. Лекарите, които се грижат за вашето здраве са профилирани в различни дисциплини, което им позволява да се превърнат в завършени специалисти в своята област.

Нашият екип ви предоставя персонално внимание и индивидуална дентална помощ, от която се нуждаете, за да поддържате здравословен начин на живот.

Д-р Гайс Бадер
Дентална Клиника
Образование и квалификация
 • 1987 - 1994
  Медицински университет, Стоматологичен факултет специалност Стоматология.
 • 1997 - 2000
  Факултет по Дентална Медицина - София, Орална хирургия в катедрата по лицево-челюстна хирургия
 • Квалификация
  Орална имплантология
 • Костни присадки
 • Синус лифт
 • Естетична и козметична дентална медицина
 • Функционална оклузия (Dawson Academy)
 • Пародонтална хирургия
 • Курс “Филъри и ревитализанти в областта на лицето”
Награди и постижения
Доц. д-р Ходор Факих
Образование и квалификация
 • 1986г.
  Висше образование МА - Стоматологичен факултет, София – Дентална медицина
 • 1990г.
  Специалност Хирургична стоматология, МА - Стоматологичен фaкутет, София
 • 1994г.
  Специалност Ортодонтия, Стоматологичен факултет, София
 • 2006г.
  Специалност лицево-челюстна хирургия, Стоматологичен факултет, София
Постижения
Д-р Луис Керио
Образование и квалификация
 • 1994г.
  Завършва Факултет по Дентална Медицина към Медицинския университет - София
 • 1995г.
  Специализиран курс по Имплантология - Стоматологичен факултет - София
 • 1996 - 1999г.
  Специализация по Ортодонтия - Стоматологичен факултет - София
 • Образование
  Специализация по Лингвална техника Incognito - Дубай
 • Квалификация
  Ретинирани канини
 • Пародонтални проблеми при ортодонтско лечение
 • Възрастова ортодонтия
 • Лингвална техника
 • Без екстракционна терапия
Д-р Александър Момани
Образование и квалификация
 • Образование
  Международно училище “Choueifat” Dubai, UAE
 • Медицински университет София - Факултет по дентална медицина
 • Квалификация
  Преминати курсове по директни естетични възстановявания, имплантология, естетичен мекотъканен мениджмънт, костна аугментация
 • Дългосрочен опит в работа с микроскоп
 • Посетил множество семинари на теми по имплантология, пародонтология и оклузодонтия
 • Придобива сертификат за лечение със системата Smilers
 • Интереси в дентална фотография​
Д-р Катерина Станиславова
Образование и квалификация
 • Образование
  Математическа гимназия, Варна
 • Медицински университет София – Факултет по дентална медицина
 • Квалификация
  Насоченост в микроскопски подпомогнатата ендодонтия и директните художествени възстановявания
 • Множество специализирани обучения в областта на ендодонтията, директните и индиректни възстановявания, ергономия, оклузия и функция
 • Обучения по личностно развитие, бизнес етикет и комуникация, дентален мениджмънт
Д-р Веселина Дукова
Образование и квалификация
 • 2002г.
  Завършва средно образование в гимназия за изучаване на чужди езици „Св.Кирил Филосов“ с профил Испански език
 • 2008г.
  Завършва с отличие Медицински Университет гр.Пловдив, факултет по „Дентална Медицина“
 • Квалификация
  Курсове и обучения в областта на ортодонтията, пародонтологията и имплантологията
Александра Тодорова

Главен дентален асистент

Анжелина Ананиева

Дентален асистент

Полина Карадочева

Администрация

Катерина Дерменджиева

Рецепция

Кристина Здравкова

Дентален асистент

Никола Карапетров

Специализант по
Oрална хирургия

Нели
Тотева

Санитар