В дентален център „др Гайс“  се провежда практическото обучение на лекари по дентална медицина за придобиване на специалност.

След анализ на стандартите ни на работа, професионалните компетенции на специалистите, които са част от нашия екип, наличната апаратура и качеството на услугите, които предлагаме, Дентален център „Др Гайс“ бе акредитиран с отлична оценка от Министерство на здравеопазването.

Денталните лекари, които искат да придобият специалност Орална хирургия или Ортодонтия, могат да изберат нас като място за своята професионална подготовка.

Дентален център „Др Гайс“ има сключени договори с МУ София и МУ Варна, с които вече сме стартирали съвместното обучение на няколко дентални лекари.