Декември, 2011 в Брюксел д-р Гайс получи Европейска награда за Най-добра практика – 2011 от “Европейското общество за изследвания на качеството” (European Society for Quality Research – ESQR). Официалната церемония протече в присъствието на изявени академични експерти, дипломатически представителства от различни държави, членове на Европейската комисия, Международната организация на труда, на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз, Европейския икономически и социален комитет. Дейността на организацията през годините й позволява да извършва редица изследвания и проучвания на водещи компании от различни сфери и да оформи т. нар. ESQR Quality Performance Model. На базата на критериите, заложени в този модел, ЕSQR избира едни от най-успешните личности и компании, на които да връчи наградите European Award for Best Practices 2011. В структурата на ESQR има обособен отдел, който се занимава единствено с подбор и изследване на евентуалните номинирани. Изборът на победителите е изцяло вследствие на реалната оценка на потребителите.