Денталните рентгенови снимки помагат за откриването и диагностицирането на проблеми, които не винаги могат да се видят при клиничен преглед.
Те са необходими за:
• установяване на кариеси, проблеми с костта, фрактури на зъбите и др. Чрез рентгеновите снимки тези проблеми могат да бъдат открити още преди да са се появили симптоми.
• откриване на зъби, които не са в правилна позиция
• откриване на кисти и други образувания
• определяне на местоположението на зародишите на постоянните зъби
• определяне количеството кост преди да се пристъпи към поставяне на импланти
• планиране на ортодонтско лечение

Да се направи рентгенова снимка отнема няколко минути и е напълно безболезнено.
Съществуват съвременни дигитални рентгенови апарати, които имат редица предимства пред старата технология. Oсновно това е минималното облъчване. Дигиталните снимки осигуряват ясно изображение, възможност за обработване и измервания, както и за съхранение и поддържане на база данни.
Дозата радиация, погълната при дигитална рентгенова снимка, е излючително малка и е съпоставима с тази, на която сме изложени в ежедневието си или при пътуване със самолет.
Независимо от това, по време на рентгеновата снимка пациентите са защитени със специални жилетки, за да се гарантира тяхната безопасност.