Орална Хирургия

графика

Орална Хирургия

Оперативно изваждане на мъдреци (непробили)

Мъдреците са зъбите, които пробиват последни – в началото на пубертета или в началото на двайсетте. По това време останалите зъби вече са на местата си и за мъдреците не остава свободно пространство.

Много често мъдреците остават непробили в костта или частично пробили, но с неправилен наклон. Това води до компресия на зъбите в челюстта, кариес на съседния зъб или възпаление на тъканите около мъдреца и седмия зъб. Оперативното изваждане на тези зъби е препоръчително, когато пациентът иска ортодонтско лечение, има вече симптоми на възпаление около съседния зъб (зачервяване на венеца, който покрива осмия зъб, лош дъх и формиране на джоб). Тази манипулация се извършва с местна упойка. Благодарение на пиезохирургията може да се постигне съвършена прецизност, да се осигури максимална безопасност за пациента, а постоперативният дискомфорт и болка са сведени до минимум.

Отстраняване на кисти

Кистата е образувание, което има собствена епителна покривка, изпълнено е със съдържимо, расте основно от повишаване на вътрешното си налягане и изтласква околните тъкани. Кистите биват два вида – на челюстните кости и на меките тъкани. Една от най-често срещаните е радикуларната (която възниква и се развива около корена на зъба). Много често в началото липсват симптоми. Радикуларните кисти се образуват около апекса (върха) на корена на зъба, обикновено в резултат на инфекция и представляват етап от развитието и нарастването на кистозния гранулом. Кистата заедно с последната трета на корена се отсраняват. Тази манипулация се нарича апикална остеотомия и цели запазване на зъба, въпреки развилата се киста. Често обаче поради кисти се налага и изваждане на зъба.

Скрининг на различни видове лезии

Често върху лигавицата на устната кухина може да се открият различни по форма белезникави петна, зачервявания, ерозии по устната лигавица или различни по големина и форма възелчета. След обстоен преглед от орален хирург се пристъпва към изследвания и окончатено поставяне на диагнозата и лечение.

Екстрaкции (изваждане) на зъби

Тази манипулация се налага при фрактура на зъба, перфорация на корена и невъзможност за запълване на перфорацията с материал, ортодонтско лечение, повишена подвижност и липса на кост около зъба, силно прорастнал зъб.

Инцизии (разрязване) на венеца

Прилага се, когато пациентът е с оток на меките тъкани в резултат на гнойно-възпалителен процес около зъб или няколко зъба.

Кортикална хирургия

Обикновено се използва при възрастни пациенти, които провеждат ортодонтско лечение.

По своята същност тази хирургична манипулация представлява пробиване на малки отворчета в костта на горната и долната челюст.
Костта не е с еднаква структура. Различават се два вида костно вещество:

  • Компактно – представлява повърхностния слой (корикалис)
  • Спонгиозно – съдържа малки кухини изпълнени с червен костен мозък, отделени една от друга чрез костни гредички

Стабилността на зъбите и затруднението при движението им по време на ортодонтско лечение се дължи най-вече на кортикалиса. Благодарение на хирургичната манипулацията се намалява съпротивлението, което кортикалиса оказва върху зъбите.

Комбинирайки този метод с ортодонтско лечение, се постига:

  • Значително намаляване на времето на лечение
  • Избирателно интензивно преместване на някои зъби
  • По-голяма стабилност след приключване на ортодонтското лечение

Запази час за онлайн консултация

Можете също така да запазите час за онлайн консултация с един от нашите специалисти.