Образна диагностика

t1

Образна диагностика

Рентгеновите снимки са един от задължителните елементи, за да може да се постави правилна диагноза, да се планира лечението и да се проследят постигнатите резултати. Дигиталният образ е в пъти по-добър от обикновения рентгенов филм – образът е по-ясен,може да се подобри и да се увеличи многократно, което дава възможност за откриване на минимални изменения. Апаратурата,с която разполагаме, е от най-ново поколение и има изключително ниско ниво на облъчване.

  • Дигитална сегментна рентгенография
  • Bitewing/кариес диагностика
  • Пародонтален статус
  • Панорамна рентгенова снимка
  • Рентгенография на темпоромандибуларни стави
  • 3D на сектор, една или две челюсти