Днес по TV7, в сутрешния блок „Бодилник“, д-р Гайс говори за получената европейска награда за най-добра практика и за най-търсените стоматологични услуги.

Източник: http://tv7.bg/bodilnik/