الأسئلة المتكررة

Implantology

What is the procedure for placing implants, and does it hurt?

The procedure is pain-free since it is conducted under local anesthesia. Placing an implant without a surgical operationtakes 10 minutes, and with a surgical protocol – 20-30 minutes. The work protocol is determined by the treating doctor taking into account the defect, the anatomic circumstances, etc. Usually, prostheses (i.e. crowns or bridges) are placed after a period of 3-4 months.

Какво представлява синуслифтът и в какви случаи е необходим?

Максиларният синус е най-голямата околоносна кухина.
Синус лифтингът като понятие представлява повдигането на пода на максиларния синус при недостатъчен костен обем за поставяне на импланти. Често, особено при дългогодишна липса на зъби, челюстната кост в страничната част на горна челюст изтънява.

Синуслифтът представлява оперативен метод от оралната хирургия, при който костната основа на синуса бива подсилена. Така наречената основа на синуса представлява тънка костна пластина, която разделя челюстната от устната кухина. В тази кост са разположени страничните зъби. При загуба на тези молари основата на синуса се смалява, докато стане толкова тънка, че вече няма достатъчно място за изкуствените зъбни корени, каквито са имплантите. Имплантите могат да бъдат поставени едва тогава, когато е налице достатъчен костен обем (в противен случай имплантът би навлязъл в челюстната кухина, в синуса).

При повдигане основата на синуса се използва така нареченият костозаместителен материал. Той може да бъде от човешки или животински (говежди) произход. Отвореният в костта “прозорец” се затваря с мембрана с цел безпрепятствено изграждане на кост. Мембраната е резорбируема, тоест след време се разгражда напълно в тялото.

Is there a risk of the body rejecting the placed implants?

Contemporary implants are made of bio-inert materials, i.e., materials that do not cause a reaction by the human body. In spite of that, cases of rejection have been observed but they are extremely rare, and result from other causes, most often the patients’ bad hygiene.

Are implants a health hazard?

Dental implants are made of titanium and zirconium, elements which have been proven to be biologically compatible with the human body and safe for use. They are never rejected by the human body, and have never been reported to cause cancer or any other life-threatening condition.

What is the success rate of dental implants?

The procedure has been perfected, and has a 90-95% success rate. Some implants have been observed for more than 30 years. Of course, preventive maintenance is necessary from time to time. The success rate of dental implants is believed to be higher than the success rates of other treatments such as the root canal treatment.

Is there an age limit for dental implants?

You could be too young for having dental implants placed but age in itself is not an obstacle. Your health condition is the criteria that matters, and Dr. Gais will determine whether you are a suitable candidate for this procedure.

If I am getting dental implants, will I have to go toothless for a certain period of time?

In any case all patients leave the clinic either with permanent, or with temporary prostheses.

What are the advantages of dental implants compared with conventional alternatives?

Имплант-или-мост(1)
Why fill the gaps of your missing teeth?

 • Teeth are a crucial part of the digestive system since they are necessary for the chewing of food.
 • They play a role in speech
 • They are also an important part of a person’s appearance
 • Last but not least, implants prevent the opening of spaces between teeth in case you lose a tooth

What are their advantages compared with conventional alternatives?

The conventional methods for replacing missing teeth are bridges and prostheses.

A dental bridge is used for replacing missing teeth, maintaining the form of the face, and easing pressure from chewing. It is cemented to the adjacent teeth in order to achieve stability which depends on the supporting teeth, gums, and bone. The supporting teeth are exposed to stress and a substantially greater work load, which can be a hazard for their health. Bridges can be placed only if the adjacent teeth are sufficiently strong.

Prostheses are teeth attached to a plastic or metal slab which can often be uncomfortable because they have to be taken down every day for cleaning. If the shape of the gum and bone are not suitable, the prostheses cannot be attached steadily, which creates discomfort for the patient.

Even though bridges and prostheses are satisfactory replacements, dental implants provide:

 • A better foundation which usually leads to more comfortable and stable replacement teeth
 • Improved chewing efficiency, and fixed permanent teeth without having to sacrifice the adjacent teeth as a foundation.
 • No need to remove them and clean them every day
 • Slowing down the contraction of the jaw which results from the loss of teeth

Какво представлява PRP (Platelet-rich Plasma)?

prp_dental_center_dr_gais

 

Богатата на тромбоцити плазма (Platelet-rich Plasma) подобрява костния и тъканен растеж около зъбните имплантати.

PRP представлява богата на тромбоцити плазма, като терапията с нея показва голям потенциал за ускореното заздравяване на тъканите и костта след процедурата по поставяне на костни присадки, меко-тъканни присадки, както и в комбинация с поставянето на имплaнти.

Терапията с богатата на тромбоцити плазма (PRP) може да ускори растежа на костите, тъканите и зарастването на раните, като по този начин спомага за осигуряването на дългосрочен успех на поставените зъбни импланти. Тя подпомага собствените регенеративни сили на организма. При процедурата по поставяне на имплант, употребата на PRP може да даде летящ старт на растежа на костта и по този начин да осигури стабилност на импланта в рамките на две-три седмици, което съкращава времето между поставянето на импланта и постоянната коронка.

Преди процедурата от пациента се взима необходимото количество кръв в стерилна епруветка. Веднага след това кръвта се центрофугира при определени параметри за 5-8 минути. Когато центрофугирането приключи плазмата е разделена на 3 слоя:

 

 • Бедна на тромбоцити плазма
 • Червени кръвни телца (еритроцити)
 • Така наречената PRP – фракция богата на тромбоцити и бели кръвни телца (левкоцити)

 

Използва се последната фракция, при която в малък обем плазма има осем пъти по-висока концентрация на тромбоцитите от цялостно взетата венозна кръв. Освен това се съдържат левкоцити и множество растежни фактори. Растежните фактори, които се съдържат в тромбоцитите са отговорни за:

 

 • Тъканата регенерация и подмладяване
 • Повишаване производството на колаген
 • Стимулират миграцията, деленето и диференцирането на клетките и произвеждането от тях на редица субстанции и ензими
 • Въздействат основно върху мезенхимните стволови клетки, за тяхното диференциране във фибробласти, които произвеждат колаген и еластин
 • Растежен фактор, отделен от левкоцитите (VEGF), стимулира образуването на нови кръвоносни съдове (ангиогенеза) и така се подобрява микроциркулацията

 

PRP се използва в стоматологията в случаите, когато липсва кост. Чрез PRP се подпомага деленето на костните клетки и следователно образуването на нова кост. Когато се налага да се присади кост животинска или човешка PRP спомага за вкостяването на присадената кост и приемането и от организма. За да се засили това приемане е добре преди да се постави новата кост към нея да се добави PRP и по-точно “PRP”.

What are the advantages of zirconium implants compared with titanium implants?

Циркониеви-импланти

 

 • Zirconium implants are definitely more aesthetic.
 • They are the only option for allergic patients.
 • They guarantee great long-term stability.
 • A number of histological studies have categorically established zirconium as the material with the greatest biocompatibility (it creates a strong implant-bone connection without an inflammation or reaction on part of the body rejecting the foreign object).
 • Zirconium has excellent elasticity which means that it is less fragile, and it is harder to deform it.
 • Zirconium implants are very gentle to soft tissue.
 • Zirconium implants are not suitable for the chewing teeth (molars) but are definitely a good solution for the front teeth.

Aesthetic Dental Medicine

What is a wax-up?

The future aesthetic design, or the WAX-UP, is created in a laboratory and its production takes a week. It is a model made of special hard plaster cast from the tooth imprint on which the future teeth are made. They are produced of wax, and have a perfect shape and size in accordance with all rules for an aesthetic smile.

Зъбни Импланти Фасети Брекети Д-р Гайс Бадер Зъболекар Стоматолог Smile Design Wax Up

The wax-up model allows the dental team to avoid many mistakes because it is an imprint of the patient’s prosthetic field on which the perfect parameters of the future teeth have been transposed. This preparatory stage is obligatory and of great importance because it is necessary for the clinician to determine the existing deviations from the norm, and to take preliminary measurements. Only after the characteristics and complexity of the clinical case are clear may a treatment plan be designed.

Together with the smile project, the laboratory produces transparent plastic splints which are like a photographic negative of the future teeth serving as a reference point for the preparation. The laboratory also produces a silicone key from which the temporary teeth are made on the spot in the dental office. The wax-up model gives the patient an opportunity to see the future teeth in advance since they will literally be holding in their hands the smile that they have always dreamed of.

Corrections can be made during the temporary teeth stage at the patient’s request. After that another imprint is made with the desired changes, and the ceramic restorations are prepared in the laboratory.

What are veneers, and how are they different from crowns?

Veneers are a means for creating and correcting a smile. The difference from the purely ceramic crowns is in the way of preparation. The preparation for veneers is minimal or none at all. Veneers are placed only on the front of the teeth while crowns cover the entire tooth. The choice of veneers or crowns is made by the dentist based on strict indications.

Veneer-Crown(1)

How long will it take for me to get a new smile?

It takes 10 working days to create the ceramic constructions after the smile project and the preparation of the teeth are ready. The patients have the opportunity to leave the clinic with their new smile as soon as we prepare the teeth. However, it will be temporary (made of a photopolymer material). During this period, the patient can get used to the new situation and the new form of their teeth, and corrections can be made at their request during the stage of the temporary teeth.

Зъбни-Импланти-Фасети-Брекети-Имплантология-Д-р-Гайс-Бадер-Зъболекар-Стоматолог-Smile-Design-Усмивка-Дентален-Център-Wax-Up-пс

 

Causes of Teeth Darkening

 

 • Aging
 • Drinking coloring drinks such as coffee, coke, wine; tobacco smoking
 • Tooth traumas
 • Heredity
 • Use of antibiotics such as tetracycline
 • An excessive amount of fluoride
 • Inflammations
 • Consequences from earlier treatments

 

Whitening Methods

 

Teeth can be whitened professionally once a year; it is not advisable to have them whitened more often than that. Latest research shows that the use of home whitening systems as well as whitening toothpastes is much more dangerous for tooth enamel. One of the reasons for that is the lack of control by a professional, and the prolonged exposure of tooth tissue to the whitening agents. The procedure in the dentist’s office takes between 15 and 60 minutes depending on the selected whitening method.

 

Are there negative consequences for the teeth after the whitening?

 

Whitening does not have any negative or destructive effect on tooth tissue. Tooth enamel is not changed, there is no demineralization, and no mineral substances are extracted from the teeth. Hydrogen peroxide has been used for more than 50 years in dentistry for tooth whitening, and so far no long-term negative effects on the teeth have been established. Not only that – whitening is the safest procedure in the ranking of cosmetic manipulations.

During the whitening process some people become more sensitive to cold, while others become more sensitive with respective to their gums and teeth. The symptoms usually last 1-3 days after the procedure has been completed or terminated.

There is a myth that teeth get colored faster after they have been whitened. There is no way that this can occur; in fact, the opposite is true – teeth keep getting whiter for up to three days after the procedure since the active substance has a lasting whitening effect. It is recommended that the consumption of foods with sour pH – such as fruit and juices, apples, as well as large amounts of sugar (or sugary foods) – should be avoided for 7-10 days after the procedure beucase in the mouth pH dissolves to organic acids. “Color” foods and drinks such as coffee, tea, chocolate, red wine, ketchup, cherries, etc. must also be avoided. It is recommended that the patient should not smoke. The mouthwash must contain chlorhexidine. The use of a whiteninng toothpaste must be avoided, especially after the procedure. After the whitening procedure in the dental office, it is recommended that your toothpaste should contain a larger quantity of fluorine.

How to preserve the whitening effect longer?

 • Avoid color drinks and food for 10 days after the procedure (coffee, tea, coke, chocolate, wine, ketchup, red beets, carrots, etc.)
 • If you drink coffee, add milk and drink it with a straw
 • Do not smoke
 • In case of pain or sensitiveness do not consume very cold or very hot foods and beverages, or citrus fruits
 • Replace your mouthwash with one that contains chlorhexidine
 • Do not use a whitening toothpaste after the procedure in the dental office
 • Use a toothpaste that contains fluorine

1Зъбни-Импланти-Фасети-Брекети-Лазерно-избелване-на-зъбиД-р Гайс Бадер

You can receive more interesting information on this topic from the video from Dr. Gais’s appearance in the Before Noon show on the private TV channel bTV.

 

Oral Hygiene and Preventive Maintenance

How often should tartar be removed?

The accumulation of tartar is an individual process depending on many factors, from genetic predisposition to the food a person consumes.

Formation
Tartar forms most often under the back surface of the lower incisors and on the front surface of the upper molars. Tartar formation occurs in two stages: accumulation of deposits on the tooth necks consisting of mucin, cells shed off from the mucous membrane of the mouth, food remnants, and microorganisms. This deposit accrues where teeth do not participate actively in the chewing process. Impregnation of the soft deposit with calcium salts contained in saliva.

Methods of Protection
Protection from tartar boils down to regular care for the entire oral cavity – regular brushing, and creating a habit of proper chewing, i.e. the use of all teeth when chewing. The latter helps for the natural cleaning of the deposits on the teeth during eating – the food rubs onto the cheeks, tongue, and teeth. This natural self-cleaning of the tooth and gum surfaces is observed only with the consumption of unprocessed, unrefined hard natural foods such as fruit, vegetables, nuts, etc. Conversely, sweets, candy, cookies as well as cooked, refined, and processed foods enable their weakening and infecting.

The uncleaned tartar may cause gum inflammation leading to periodontitis.

It is recommended that regular visits to the dentist should be made once every 6 months.

scaling

What causes bad breadth (halitosis)?

Лош-Дъх-Bad-Breath-Зъбни-Импланти-Фасети-Брекети-Wax-Up-Smile-Design-Д-р-Гайс-Бадер

Bad breath (halitosis) may be caused by a number of factors but it always leads to difficulty with social contacts. It is often the cause of low self-esteem, lack of confidence, and self-isolation. It is no secret that bad breath might spoil one’s relations with other people and turn into a serious obstacle for both successful work and personal life. Most people form their opinions based on their first impression, and it is very hard to change them after that.

The problem with bad breath starts with the fact that while a person reacts to the smells of the other people, they are sometimes unable to sense their own smell no matter how unpleasant it might be.

Лош-Дъх-Bad-Breath-Зъбни-Импланти-Фасети-Брекети-Wax-Up-Smile-Design-Д-р-Гайс-Бадер-1
How can you check alone if you have a bad breath?

Option 1

 • Take a dry clean piece of cloth or gauze without a smell
 • Pull your tongue out with one hand and rub it with the gauze for 5 seconds
 • Wait for 30 seconds and smell it – if it smells bad, then you have halitosis

Option 2

 • Take a piece of non-waxed dental floss and run it between the last teeth on the upper and lower jaw (2-3 places are enough)
 • Wait for 30 seconds
 • Smell the floss – if it smells, then you have halitosis

Option 3

 • Lick the palm of your hand and wait for about 5 seconds; allow the saliva to dry out and then smell the palm
 • That way you can smell the end product coming out of your mouth

 

What is bad breath a symptom of?
Bad breath is often a symptom of some serious disease of the kidneys, lungs, or diabetes. Sometimes it results from hormonal changes, bad nutritional routine, or consumption of certain types of food. Alcohol abuse can also be the cause of unpleasant smell. Cigarette smoking always causes bad breath. However, in 85-90% of the cases halitosis is caused by problems in the oral cavity. That is why you first need to see a dentist. A good dentist will find the cause of bad breath immediately, and will take care of it, or, if necessary, will direct you to the respective specialist.

As a rule, bad breath is accompanied by diseases of the gums, inter-dental pockets, cavities, deposits on the teeth, and tartar. Sometimes the causes have to do with bad dental prostheses and substances causing dryness of the mucosa: alcohol, nicotine, or some medicines.

Food remnants get stuck and accumulate in the inter-dental pockets causing decay accompanied with pain, smell, and inflammation. These pockets cannot be cleaned on one’s own, and that is why a dentist who can carry out the necessary treatment should be seen.

Sometimes halitosis disappears after the removal of tartar, which is an accumulation of pathogenic bacteria. Deodorant means such as a chewing gum and mouth spray only mask the problem blunting the unpleasant breath for a while.

Sources of Bad Breath
The most common “source” of bad breath is the tongue. It is an “incubator” of bad breath. It is covered with a layer of anaerobic bacteria which usually reside among the tongue papilla (not on its surface) where there is no oxygen, and in case of bad oral hygiene this layer contributes to bad breath. There are about 400 species of bacteria living in the human mouth some of which can lead to diseases. It must be noted that it is impossible to remove all bacteria from the mouth, and nor is that necessary. In some people, as a result of hereditary factors, hormonal imbalances, usage of sulfur products, there is an imbalance of oral flora. Cavities, pulpitis, gangrene, badly placed crowns and bridges may cause the retention of food remnants which under the influence of microorganisms can produce foul smelling products.

Лош-Дъх-Bad-Breath-Зъбни-Импланти-Фасети-Брекети-Wax-Up-Smile-Design-Д-р-Гайс-Бадер-12

Halitosis Symptoms

 • Bad taste and/or sour, bitter metallic taste. It results from the sulfur products produced by the anaerobic bacteria.
 • White or yellow tongue deposits. They are made up of a mixture of sulfur products and thick saliva, and sometimes with food, coffee, or tea particles.
 • Bad smell when breathing through the nose. It is interesting that this smell coming from the tip of the tongue and the end of the nasal area can be sensed by the person with halitosis but it can hardly ever be sensed if it comes from the oral cavity.

Prevention
Most of the prevention of halitosis is in the hands of the patients themselves because it is first and foremost connected with the maintenance of good oral hygiene (toothpastes, dental floss, mouthwash), and a good cleaning of the tongue with proper devices; regular dental checkups in order to avoid more serious problems, and professional hygiene checkups every 6 months. It is also important to keep a certain nutritional diet, and reduce the consumption of coffee and high protein products, to limit the intake of medicines, and to drink lots of fluids. 100% efficiency in protecting teeth from cavities.

Какво представляват зъбните силанти - ранна профилактика срещу развитието на зъбен кариес

Какво представляват зъбните силанти?
Зъбните силанти представляват специални течливи смоли, които могат да се втвърдяват под действието на синя светлина и наподобяват фотополимерните пломби. Те се нанасят по дъвкателната повърхност на зъбите, където се намират така наречените фисури и ямки. Това са малки бразди и цепнатини, които се разполагат дълбоко в емайла на зъба, което ги прави трудно достъпни за почистване от хранителни остатъци и бактерии.

Силанти Dental Sealants Зъбни Импланти Фасети Брекети Wax Up Smile Design Синус лифт Sinus Lift Усмивка Д-р Гайс Бадер

Причини за появата им
Въпреки използването на четка и паста за зъби, тези области остават непочистени от зъбна плака, тъй като косъмчетата на четката са по-широки и не могат да достигнат дъното на тези фисури и ямки. Това е една от причините новопробилите постоянни зъби да са изложени на висок риск от развитие на кариес. Факт е, че зъбите пробиват с непълна минерализация, като при фисурите тя завършва до две години след пробива. Точно през този период от време зъбите са много чувствителни към киселинната атака от бактериите.

Начини за предпазване
За да се намали риска от кариес се извършва така нареченото запечатване на фисурите или силанизиране. Това е една напълно безболезнена процедура, която може да се извърши от всеки един общопрактикуващ стоматолог. Целта на силанизирането е да се създаде една по-гладка повърхност, която да бъде лесно почиствана и да не позволява задържането на хранителни остатъци. Най-често обект на силанизиране са долните и горните шести зъби, както и седмите зъби. Много често горните резци пробиват с дълбоки ямки, разположени палатинално – от към небцето. По преценка на стоматолога предкътниците също могат да бъдат силанизирани. При прегледа той прави оценка на фисурите, количеството на наличната зъбна плака, следи кариозността на временните и постоянните зъби. Така той определя необходимостта от силанизиране.

Индикации за поставяне на силанти

 • Достатъчно добре пробили постоянни зъби
 • Дълбоки и тесни фисури, но да са здрави
 • При висока кариесна активност на дъвкателните повърхности
 • Постоянното съзъбие до две години след пробива на съответните зъби

В какви случай не е необходимо силанизиране?
Силанизиране не е задължително при здрави, широки и плитки фисури и ако четири години след пробива на кътниците те не са засегнати от кариес.
Запечатването на фисурите се препоръчва в периода между 6-7 година, когато пробиват шестите зъби и между 11-14 годишна възраст, когато пробиват вторите постоянни кътници.

Процедурата по силанизирането

 • Почистване на плаката от дъвкателната повърхност с четка и паста
 • Нанасяне на ецващ гел, който подготвя зъба за силанта
 • Нанасяне на силанта във фисурите и ямките
 • Полимеризиране с фотополимеризираща лампа

Тази техника много наподобява поставянето на фотополимерните пломби, но тук не се изпиляват тъкани от зъба. Ако все пак това се наложи, например при начален кариес ограничен в емайла, изпиляването се извършва много щадящо, само в рамките на фисурата и се нарича емайлопластика.

Колко време издържат силантите?
Зъбните силанти с времето се изтриват като те могат да издържат върху дъвкателната повърхност от 3 до 5 години. Това лесно може да се установи от детето или родителя, тъй като цветът на силанта е създаден така, че да контрастира добре със зъбните структури. Така лесно може да се забележи износването му и да се разбере кога има нужда от повторно нанасяне. Препоръчително е детето да се води на профилактични прегледи на 6 месеца или веднъж годишно, за да може стоматологът да проследява състоянието на силантите.

Съвременните силанти се характеризират с изключително високо отделяне на флуор, осигуряващ една целенасочена защита, от която се нуждаят застрашените зъби. Такъв силант, който е в контакт със зъба спомага за реминерализирането на фисурите, правейки ги по-устойчиви на зъбен кариес.

Научни изследвания потвърждават, че когато силанизирането се извърши скоро след пробива на постоянните кътници и силантът е поставен правилно, тогава се наблюдава 100 % ефективност в предпазването на зъбните повърхности от кариес.

По-добри ли са електрическите четки за зъби от обикновенните?

Електрически четки за зъби обикновени

Според изследване от Sheffield University, въртящите се четки намаляват плаката с 11% и също така могат да намалят значително гингивита за около четири седмици. Колкото повече ги ползвате, толкова по-добри стават резултатите.

Голямото предимство на електрическите четки е, че те вършат голяма част от работата вместо вас. Много от тях са проектирани така, че да почистват не само на предната повърхност на зъбите, но и междузъбните пространства, някои имат и таймери, за да знаете точно колко време отделяте да четкате зъбите си (препоръчително поне 2 минути).

Четките с кръгли глави и странични трептения са особено ефективни, защото те “прегръщат” зъба, ако се уверите, че главата на четката минава по повече от едната страна на зъбите ви.

Електрическите четки трябва да се използват правилно. Най-честата грешка е да се използват, както нормални четки за зъби. Вместо това, просто трябва да поставите главата на четката срещу всеки отделен зъб, а трептенията и пулсациите ще свършат останалото.

Как да запазим по-дълго ефекта от избелването?

 • Избягвайте цветни напитки и храни 10 дни след процедурата (Кафе, чай, кола, шоколад, вино, кетчуп, червено цвекло, моркови и др.)
 • Ако приемате кафе, то да е с мляко и да се приема със сламка
 • Да не се пуши
 • При болка или чувствителност не приемайте много студени или много топли храни и напитки, цитрусови плодове
 • Водата за уста трябва да се смени с такава, която не съдържа хлорхексидин
 • Не използвайте избелваща паста за зъби след манипулацията в кабинета
 • Пастата за зъби трябва да съдържа флуор

Orthodontics

Until what age can I get braces, and when is it too late?

995419_451744188257725_2024540211_n

It is never too late as long as the conditions are right. This is decided after an orthodontic analysis but age is not a factor.

How long does orthodontic treatment take?

The duration of orthodontic treatment varies depending on the patient’s deformation. The duration, way of treatment, and all other questions that interest the patients are specified after the orthodontic analysis which is made on the basis models, photographs, and X-ray.

Extraction of stem cells

In which part of the deciduous tooth are stem cells found?

Извличане-и-съхранение-на-стволови-клетки-подходящи

With the accumulation of dentine, a sterile and hermetically sealed space containing a lot of stem cells gets formed in the pulp. The tooth pulp is formed in the embryonic stage of the organism’s development, which is why the stems are young and carry the original DNA. It has been proven that the pulp of a single deciduous tooth contains between 1,000 and 10,000 stem cells that can be isolated, multiplied through cell cultures, and be implanted in a damaged zone giving the start of a new tissue.

What is the procedure for extracting stem cells?

It is planned, fast, and pain-free. With deciduous teeth, the extraction of stem cells is made at an age of between 5 and 13 years by a trained dentist in sterile conditions. Frontal slightly shaking teeth with a maximum preserved root are the most suitable for this procedure. The extracted tooth is placed in a special environment, and is transported as soon as possible to the BIOHELLENICA laboratory. With permanent teeth there is no age limit. The only condition is for the tooth to meet the above-mentioned criteria. The isolated stem cells are preserved for a period of 20 years in the conditions of liquid nitrogen at -196 degrees Celsius under which they preserve their viability and can be multiplied, and used for future treatment.

Others

What can be done in case of heightened tooth sensitivity after whitening?

In recent years, tooth whitening is an extremely popular procedure. Very rarely there might be tooth sensitivity after whitening. This condition usually subsides in a day or two. If your teeth become sensitive, there are several things you can do in order to reduce the unpleasant sensation and enjoy your beautiful smile without pain.

Лазерно избелване на зъби импланти фасети брекети луксозна дентална клиника център имплантология

What do you need?

 • A soothing toothpaste, gel or mouth wash
 • A soft toothbrush
 • A fluoride treatment

Instructions

 • Ask your dentist about the ways in which you can reduce the sensitivity of your teeth after their whitening.
 • Generally, it is recommended that you should use a professional toothpaste reducing sensitivity which can be applied directly on the teeth in one visit to the dentist.
 • Try some of the various options – a gel, mouthwash, or toothpaste. These products use light anesthetics in order to blunt the sensitivity of tooth enamel after the use of tooth whitening products.
 • Use a soft toothbrush after whitening
 • Avoid using water that is hot or too cold because this can easily cause pain
 • Use products containing fluoride which can strengthen the outer layer of the enamel and reduce pain. For additional protection make sure that the toothpaste or mouthwash you use contain fluoride.

Recommendations and warnings

 • Always discuss increased tooth sensitivity with your dentist before going ahead with treatment at home with a medicamentous paste, gel or mouthwash.
 • Increased sensitivity may be caused by another dental problem not connected with tooth whitening such as recession of gums or cavity

What is bruxism (gritting one’s teeth)?

Bruxism is a term signifying the unconscious gritting of one’s teeth which can occur both during the day, and at night during sleep. Bruxism is considered one of the harmful habits affecting both adults and children.

What are the symptoms of bruxism?
Patients with bruxism usually complain of frequent headaches, neck pain, shoulder pain, and sometimes pain in the facial muscles, and in the morning stiffness of the chewing muscles, difficulty opening their mouth, cracking of the lower jaw joint, tooth tingling.

Лош-Дъх-Bad-Breath-Зъбни-Импланти-Фасети-Брекети-Wax-Up-Smile-Design-Д-р-Гайс-Бадер-1

What can be the causes of bruxism?
A lot of research has been done in this area, and so far the causes of bruxism have not been fully established. One thing seems certain: there is no one single cause for bruxism, and no one single solution for its effective reduction, and even removal. The most commented causes of this phenomenon are:

 • Emotional stress (losing a close person), fear, psychological stress before an exam, or when a task has to be completed at work by a tight deadline, and in athletes before a tournament.
 • Problems with the bite – preliminary contact between the teeth in case of improperly placed fillings, crowns, and bridges when the natural anatomy of teeth has not been restored, or because of improperly aligned teeth. The improper contact between the upper and lower teeth generates increased activity of the muscles which push the lower jaw towards the upper jaw.

Types of bruxism

 • Static bruxism – gritting of the teeth in a static position of the lower jaw.
 • Sliding (eccentric) bruxism – gritting and grinding of the lower teeth against the upper teeth. It is accompanied with an unpleasant grinding sound.
 • Sharp bruxism – it occurs periodically in stress conditions.
 • Chronic bruxism – it occurs during the day or most often at night during sleep.

What are the consequences of bruxism?
If bruxism is not treated, it may lead over time to wearing out of the chewing (occlusal) surface of teeth; it is also possible that they might become loose and may eventually be lost. Failure to treat bruxism causes structural changes in the lower jaw joint causing cracking during opening and pain in it. The wearing out of teeth makes them more sensitive on the hand, and on the other hand leads to a reduction of the bite and stress in the occlusion-muscle balance.

AmbarRetractedBefore

How to find out if you have bruxism?
Oftentimes patients with bruxism do not realize that they have this harmful habit. They learn about it from their relatives, friends, or colleagues who hear the gritting sound. It is especially hard for people living alone to figure out they have night bruxism.

There is a one-time bruxism test on the market, the so called BiteStrip. This device registers daytime and nighttime tooth gritting, and indicates its frequency. It is placed by sticking to the cheek before going to bed at night, and has to stay on for at least 5 hours. In the morning, its screen gives a score from 0 to 3, which determines the degree of bruxism:

 • 0 – no indications for bruxism
 • 1 – light bruxism
 • 2 – moderate bruxism
 • 3 – severe bruxism

This test can also be used to evaluate a bruxism treatment therapy.

Bruxism in children
Children very often grit their teeth as their teeth start to emerge which causes concern for their parents. The reason for that might be psychological tension, anxiety, pain in the years or teeth, or a “bad” bite (when the teeth are not aligned properly). It is also possible that the child might have a more emotional character. There is evidence to suggest that the presence of stomach or intestinal parasites causes tooth grinding. Or perhaps the child is getting used to having teeth in their mouth. In most causes tooth gritting is not a cause for concern because children have sufficient resistance powers against the forces of stress caused by bruxism. This habit gets overcome and disappears with time.

Treatment
The optimal treatment results depend on the right diagnosis which includes the patient’s stress profile, and a precise analysis of their bite with respect to the condition of the lower joint jaw. In order to reduce the wearing out of teeth, individual silicone splints are produced after an imprint has been taken from both jaws. The patient wears the splints at night in order to change the muscle tone by increasing the height of the bite so that teeth do not assume additional pressure.

Скърцане със зъби Бруксизъм Главоболие Зъбни Импланти Фасети Брекети Wax Up Smile Design Усмивка Д-р Гайс Бадер Имплантолог

What are aphtae (canker sores)?

woorried, dentist, woman, patient, teeth

What are aphtae (canker sores)?
Aphtae are small ulcers ranging from 1 mm to 2 cm which appear on the inner side of the cheeks and lips, and on the gums and tongue. Women have been found to be affected by them more often.

What causes aphtae?
Aphtae result from an inflammation or infection caused by fungi, viruses and bacteria, a trauma caused by biting, a bad dental prosthesis, irritation caused by a decayed tooth, a coarse toothbrush, bad oral hygiene, stress and exhaustion, a viral infection, food allergies, consumption of contaminated food, unwashed fruits and vegetables, deficiency of Vitamin C, iron, B complex vitamins, weak immune system.
Sometimes they can be a symptom of some serious disease – AIDS, tumors, leukemia, after chemotherapy, syphilis, Behcet’s disease, etc.

What are the symptoms?
At the beginning the symptoms resemble miniature reddish craters with a dark yellow rim. Later, a yellowish coating occurs in their bottom. Unlike herpes, they do not form a blister. In the best case scenario, aphtae go without general complaints. Very often, however, they get infected by bacteria and fungi leading to high fever, swelling of the submandibular lymph nodes. In some cases, there is bleeding. There is a certain rather unpleasant pain. The aphtae hurt during consumption of some foods or drinks – hard foods (because of mechanical irritation) and foods with high acidity (chemical irritation) – fruits, vegetables, soup, vinegar, tomato juice, etc.

How long does it take for aphtae to disappear?
They emerge suddenly, and just as suddenly die down in between 3-4 to 20 days.

Are aphtae contagious?
Even though both dentistry and medicine are so advanced, experts are still in disagreement over whether the aphtae are contagious or not.

Protection Methods
Aphtae should be prevented from becoming chronic because it takes a lot of time and efforts to treat them. A checkup by a dentist is necessary in order to diagnose the condition, and to assign medical tests if needed. They might be necessary because of the possibility of a bacterial infection (a standard peripheral blood smear test), and in case of doubts over a disease going with immune deficiency (leukogram – counting of the blood cells by type), a Wasserman test for syphilis, etc.

Treatment
When you suffer from aphtae, you should not drink coffee, smoke, chew gum, or use breath refreshment products. Consume soft and liquid foods without irritating spices. When you are getting treatment from aphtae, you must reduce to a minimum the consumption of meat and fish – animal protein “acidifies” the organism, breaks the alkaline-acid balance, and slow down the treatment. When the causes are severe exhaustion and stress, take measures to neutralize them – go out for a walk or immerse yourself in your hobby.

The treatment of aphtae uses ointments with direct painkilling, anti-inflammatory, and antiseptic effect. When there is a bacterial infection, antibiotics are also used; in cases of high fever – antipyretics; in cases of considerable bleeding – calcium, rutascorbin. Additional intake of Vitamin C is also recommended.

Recommendation

HOW TO BRUSH YOUR TEETH PROPERLY?

 • 1. For a shining white smile, it is necessary to brush your teeth at least twice daily, especially after eating.
 • 2. It is advisable to use a moderately soft brush.
 • 3. It is recommended that brushing should be done in horizontal motions, and at a 45 degree incline of the brush without missing a single part of the teeth surface.
 • 4. Clean your teeth in sections by rinsing the toothbrush after each section.
 • 5. If you brush too hard, you might injure the enamel of the teeth and the gums, so be careful
 • 6. First clean the outer the front surface of the upper teeth, and then go on to the front of the lower teeth. After that you can clean the back surface of the upper and lower teeth.
 • 7. If you have dental crowns or implants, it is important to pay more attention during brushing.
 • 8. Proper brushing usually takes at least 2-3 minutes.
 • 9. When you are done with the teeth, you can continue with the careful cleaning of the tongue and the inside of the cheeks in order to remove bacteria, and freshen up your breath.
 • 10. Rinse with water. You are done!
 • 11. Toothpastes and brushes must be changed every 3 months, and it is not recommendable to overuse whitening pastes because their excessive use increases tooth sensitivity.

FOODS THAT ARE HEALTHY OR HARMFUL FOR THE TEETH

Plaque is a thin, invisible layer of sticky matter containing bacteria and other substances, which covers the entire surface of the teeth. When you consume products containing sugars and starch, and they get in contact with the plaque, the resulting acids attack the teeth for about 20 minutes after the end of the meal.

A second such “attack” would help destroy the enamel of the teeth, which in turn will lead to cavities. Thus, just as there are foods destroying teeth, there are foods which are not so dangerous to the beautiful and healthy smile.

Foods which are good for the teeth:

 • Foods rich in fiber as well as fruits and vegetables are recommended food that spares the teeth. Foods rich in fiber have a cleansing effect on the oral cavity, explains Richard Price, spokesperson of the American Dental Association. These foods also stimulate the secretion of saliva, which is the best natural protection against cavities and gum disease. Saliva contains traces of calcium and phosphorus, and also restores lost minerals in the teeth and the oral cavity.
 • Milk and yogurt, cheese, and other milk products. Cheese is another food helping the secretion of saliva. Calcium which is contained in cheese, milk, and other products, and phosphorus help teeth restore their minerals lost after the consumption of other foods.
 • Green tea and black tea. Both types of tea contain polyphenols which interact with the bacteria found in plaque. These substances either kill the bacteria, or suppress them, thus preventing their development and the acid that attacks the teeth.
 • Foods containing fluoride. Fluoride water for drinking as well as any product prepared with fluoride water helps teeth. Supermarket foods that can provide fluoride include home made pizzas, seafood, cereals.

The longer a harmful food is in contact with tooth enamel, the more destructive its effects on enamel. The frequency of consumption of harmful food is of greater importance about tooth health than their amount.

Foods which are harmful for the teeth

 • Sugary candy and sweets. If you eat candy, and most of the people would hardly give up on this pleasure, you should choose those that do not stick much to the teeth. It might sound surprising but those foods do not include chocolate because the sugars it contains are wrapped in fats. It dissolves quickly, and does not stick to the inside of the oral cavity.
 • Starchy foods. They are a complex of carbohydrates which dissolve slowly. These are bread and potato chips. Their remains get stuck in between the teeth. That is why it is necessary after consumption to take care of the oral cavity.
 • Sparkling soft drinks. They are a main source of sugars among children and teenagers. Most soda drinks contain phosphoric and lemon acid which in turn destroy tooth enamel.
 • Energy drinks, sugary teas. The high levels of sugar in these drinks increase the risk of cavity.
 • Foods and drinks which dry out the mouth. These are alcohol as well as many medicines. In order to help yourself you should drink plenty of water. If the cause has to do with medications you take, you must consult your doctor.
 • Lemons. They are a healthy food but when you eat them. You should never suck on them because their juice is sour and damages tooth enamel.

How to eat in order to have healthy teeth?

 • Consume sweet foods during meals. The amount of secreted saliva increases during a meal, and this helps neutralize the acids and the removal of food debris.
 • Limit eating between meals. If you still need to eat something, think about a sugar-free chewing gum which will help you secrete more saliva.
 • Drink more water. The consumption of fluoride water can prevent damage to teeth. If you choose bottled water, you should first check the content label for fluoride.
 • Brush your teeth twice a day, and floss at least once a day.

CLEANING WITH DENTAL FLOSS

Proper cleaning with dental floss helps remove plaque and food debris from spots that are hard to access with a tooth brush – deep between the teeth and under the gum line. As plaque can cause tooth and gum disease, daily flossing is recommended.

How to floss your teeth properly

 • Take a thread of floss with a length of about 45 cm. Coil most of it around the middle finger of each hand, leaving between the fingers a section of between 3 and 5 cm.
 • Grab the floss with your thumb and index finger, and move it gently back and forth between the teeth.
 • Gently slide the floss up and down between the teeth. Then twist the floss around the neck of every tooth to reach the gum line. Do not pull the floss quickly and abruptly because this way you might cut or damage the soft tissue of the gums.
 • Use a clean section of floss for every tooth. Use gentle motions back and forth to remove the tooth by lifting it and removing it from the teeth.

TOOTH PICKS

When used carefully, tooth picks can be useful by helping keep clean the spaces between the teeth. If they are not use carefully, however, tooth picks might hurt the soft gum tissue.

Be careful not to become too aggressive with tooth picks in your desire for oral hygiene. Using them by applying greater pressure that necessary may lead to a recession of the gum, which means tearing of the tight connection between the tissue and tooth enamel serving as a natural barrier for microorganisms and all other factors damaging your teeth.

Use tooth picks carefully!