Дигитални Рентгенови Снимки

19 November 2015

Денталните рентгенови снимки помагат за откриването и диагностицирането на проблеми, които не винаги могат да се видят при клиничен преглед.
Те са необходими за:
• установяване на кариеси, проблеми с костта, фрактури на зъбите и др. Чрез рентгеновите снимки тези проблеми могат да бъдат открити още преди да са се появили симптоми.
• откриване на зъби, които не са в правилна позиция
• откриване на кисти и други образувания
• определяне на местоположението на зародишите на постоянните зъби
• определяне количеството кост преди да се пристъпи към поставяне на импланти
• планиране на ортодонтско лечение

Да се направи рентгенова снимка отнема няколко минути и е напълно безболезнено.
Съществуват съвременни дигитални рентгенови апарати, които имат редица предимства пред старата технология. Oсновно това е минималното облъчване. Дигиталните снимки осигуряват ясно изображение, възможност за обработване и измервания, както и за съхранение и поддържане на база данни.
Дозата радиация, погълната при дигитална рентгенова снимка, е излючително малка и е съпоставима с тази, на която сме изложени в ежедневието си или при пътуване със самолет.
Независимо от това, по време на рентгеновата снимка пациентите са защитени със специални жилетки, за да се гарантира тяхната безопасност.

You must be logged in to post a comment.