Пародонтална Хирургия

Ако не е възможно възпалението на венците да се повлияе чрез консервативните начини на лечение или когато състоянието е изключително тежко, се налага да се извърши хирургична манипулация. Вашият лекар ще направи внимателна оценка на състоянието Ви, ще отбележи резултатите от проведеното до момента пародонтално лечение и ще изготви индивидуален план за бъдещата терапия. От изключително значение за крайния резултат има мотивацията и старанието на пациента да поддържа идеална орална хигиена по време на и след пародонталното лечение.

Пародонтална пластична хирургия

Най-общо това са процедури за лечение на рецесии и за подобряване на естетичния вид на Вашата усмивка. Тези процедури включват мекотъканни присадки (при рецесии) и удължаване на клиничната коронка (за подобряване на естетиката или при силно разрушени зъби).

Рецесията представлява отдръпване на венеца, при което част от зъбният корен остава открит. В зависмост от причнината за появата обикновено се наблюдава чувствителност, кървене, понякога и болка, зачервяване. С напредването на процеса се появява подвижност на зъба, което може да доведе до загубата му. Венецът и костта са взаимно свързани и при оголване на корена се снижава нивото на костта.

1

Мекотъканна присадка:
„Леко удължения” вид на зъб, причинен от рецесия , може да бъде променен чрез съединително-тъканна присадка. Така се предотвратява по-нататъшна поява или развитието на вече съществуваща рецесия, подобрява се естетиката и се намалява или елиминира чувствителността.

Удължаване на короната на зъб:
Прекаленото показване на гингивална тъкан при усмивка се свързва с понятието „Гингивална усмивка”. Това може да бъде коригирано с промяна в нивото на венечната линия чрез естетично удължаване на короната на зъбите. Тази техника служи и за изравняване на леко неравно венечно ниво на съседни зъби. Удължаване на клиничната коронка се прави и при: много разрушени зъби; когато зъбът е фрактуриран под линията на венеца или няма достатъчно зъбна тъкан, за да може да бъде поставена коронка.

2

Открит кюретаж

При пародонтално заболяване възпалените венци “се отделят” от зъбите, образувайки пародонтален джоб – пространство между зъба и венеца, което се инфектира още по-лесно. С напредването на болестта джобовете се задълбочават и костта в тази област се унищожава. Често този деструктивен процес има много леки симптоми. В крайната фаза обаче зъбите се разклащат и може да се наложи да бъдат извадени. Когато джобовете са много дълбоки, се пристъпва към т.нар. открит кюретаж. Отделя се венеца, почиства се инфектирана тъкан и подвенечния зъбен камък, заглажда се костта и след това отново се пришива.

За провеждането на каквото и да е пародонтално лечение от огромно значение за успешния резултат има поддържането на добра орална хигиена и редовните посещения при Вашия пародонтолог за профилактика.

3